Trafik, gator och cykelvägar

Tekniska förvaltningen ansvarar för trafik och gator i Gislaveds kommun. Det innebär bland annat nybyggnad av gator och underhåll av befintliga kommunala gator och vägar, såväl sommartid med asfalteringar, som vintertid med snöröjning och halkbekämpning. Det innebär också att tekniska förvaltningen beslutar om tillstånd och dispenser på det kommunala vägnätet.

Om du undrar över något kring våra gator och vägar eller vill påpeka brister och fel så kontakta gärna oss på tekniska förvaltningen.

Felanmälan gator, gång- och cykelvägar

Sidan uppdaterades senast: