Foto: Smålandsbilder.se

Cykling och cykelvägar

Att cykla är bra för miljön, hälsan och ekonomin. Nya cykelvägar byggs och befintliga förbättras. I Gislaveds kommun finns cirka 100 kilometer gång- och cykelvägar.

Cykla säkert  

Som cyklist tillhör man en utsatt och oskyddad grupp av trafikanter. Varje år skadas cirka 4 000 cyklister i landet så allvarligt att de måste uppsöka sjukhus. För att undvika skallskador vid en olycka kan du skydda dig genom att använda cykelhjälm. Vetenskapliga studier visar att en cykelhjälm minskar risken för hjärnskador med mer än 60 %. 

Alla under 15 år måste ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Den som skjutsar ett barn har ansvar för att barnet använder hjälm.

Cykeln ett fordon

Cykeln är ett fordon vilket innebär att vägmärken, vägmarkeringar och trafikljus även gäller för den som cyklar. En godkänd cykel har fungerande bromsar, ringklocka och en godkänd belysning.

Cykelleder i Gislaveds kommun

Banvallen Gislaved - Hestra
Under åren 1925 - 1965 gick det tåg mellan Gislaved och Hestra. Men nu har den gamla banvallen gjorts om till cykelled. En lagom runda på 15 km enkel resa. Vid Flankabäcken finns en grillplats för den som vill ta en liten paus och kanske grilla eller bara byta ut cykelsadeln mot en bänk för en liten stund.

GG-leden
Genom hela Gislaveds kommun och grannkommunen Gnosjö går GG-leden (204 km). Den går på landsvägar som oftast är belagda men vissa sträckor är grusväg. Vägen går genom mörka granskogar, förbi bokskogar men också genom öppna landskap. Allt som oftast dyker det upp en glittrande sjö.

Sverigeleden
Sverigeleden går huvudsakligen genom öppna kulturbygder. Överallt ser du lämningar från den svenska historien. Sverigeleden går bland annat genom Ljungby och Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-14