Gräva, schakta - tillstånd

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva eller schakta i privat mark även söka ledningsanvisning. För att få gräva i allmän platsmark krävs tillstånd från handläggare på tekniska förvaltningen.

När du ska gräva eller schakta på allmän platsmark behöver du göra två ansökningar:


 

När grävningsarbetet är klart

När arbetet är klart ska du klarmarkera i systemet och skicka in en övertagandeblankettPDF.

Akuta grävningar

Vid akuta grävningar, som vid till exempel kabelfel, kan ansökan om grävningstillstånd lämnas i efterhand.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet från Tekniska förvaltningen i Gislaved. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Gislaved kommun kontaktcenter kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare.

 • Du kan behöva tillstånd från mark och exploatering
  Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), och liknande behöver du söka tillstånd hos kommunens mark och exploateringenhet
 • Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen
  Om platsen du vill gräva på är klassad som fornminne behöver du tillstånd från länsstyrelsen.
 • Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare
  Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren.
 • Du behöver dispens för att gräva i naturreservat
  Om du vill gräva i något av naturreservat behöver du i regel dispens från reservatsföreskrifterna. Det söker du hos länsstyrelsen naturreservat.

Sidan uppdaterades senast: 2020-07-01