Positiva effekter av trafiksäkerhetsåtgärder på Anderstorpsvägen i Gislaved

Under 2019 har trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder genomförts på bland annat Anderstorpsvägen i Gislaveds tätort. En hastighetsportal har placerats öster om korsningen med Reftelevägen. Hastighetsbegränsningen 40 km/tim gäller väster om portalen, men öster om portalen gäller 60 km/tim även fortsättningsvis.

Den faktiska hastigheten, där trafiksäkerhetsåtgärder har utförts, har sänkts på Anderstorpsvägen. Fordons hastighet är i genomsnitt ca 6 km/tim lägre än motsvarande period förra året, vilket är väldigt positivt.

Även Reftelevägen har hastighetsbegränsningen 40 km/tim på sträckan mellan Anderstorpsvägen och Åbjörnsgatan.Trafiksäkerheten har också förbättrats vid två passager över Reftelevägen. Vid korsningen med Åbjörnsgatan har vägkuddar och mittrefug byggts och norr om infarten till Weland har cykelvägspassagen att flyttats något norrut och en mittrefug har anlagts.

Fortsätt att vara rädda om varandra i trafiken!

Sidan uppdaterades senast: 2019-10-18