Trafiksäkerhetsåtgärder på Ljunggatan i Smålandsstenar

På Ljunggatan i Smålandsstenar kommer hastighetsdämpande åtgärder att utföras under juni - augusti månad 2020.

För att skydda oskyddade trafikanter som korsar Ljunggatan vid korsningen med Ekgatan, kommer en förhöjd gång- och cykelpassage att anläggas där. Passagen kommer i norr att  ansluta mot Ekgatan. Ekgatan är en lågtrafikerad gata där cykling i blandtrafik kan ske.

Tänk på att du som cyklar eller går måste lämna företräde när du korsar gatan!

Detta är ett led i kommunens trafiksäkerhetsarbete, som bland annat innebär att hastighetssäkra gång- och cykelpassager. Den aktuella passagen är ett av de projekt som är prioriterade 2020. 

Var rädda om varandra i trafiken!

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-15