Ny gång- och cykelväg utmed del av Torggatan och Södra Långgatan i Smålandsstenar

Under september 2020 kommer tekniska förvaltningen att påbörja arbetet med att bygga en gång- och cykelväg utmed en del av Torggatan och del av Södra Långgatan i Smålandsstenar.

Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av november 2020, och är en led i att uppfylla kommunens plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun.

Projektet innebär byggnation av gång- och cykelväg utmed Torggatans norra sida, på sträckan mellan Smedjegatan och Södra Långgatan. Utmed Södra Långgatan fortsätter byggnationen norrut, på västra sidan, fram till korsningen med Malmgatan. Körbanorna görs också smalare i syfte att få ner hastigheten på gatan.

En upphöjd gång- och cykelpassage kommer också att anläggas där gång och cykelvägen korsar Smedjegatan, så att oskyddade trafikanter ska kunna korsa gatan på ett tryggt sätt. Där Torggatan korsar Marigatan görs korsningen förhöjd för skapa en bättre trafiksäkerhet, med lägre hastigheter.

Upprustningen av Torggatan och Södra Långgatan innebär också att körbanorna kommer att förbättras.

Tack för visad hänsyn under byggtiden!

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-09