Ny parkering och förbättrad trafiksäkerhet vid Gyllenforsskolan i Gislaved

Under juni månad 2021 är arbetet med att förbättra trafiksäkerheten vid Gyllenforsskolan östra anslutning från Bondegatan påbörjat. Arbetet kommer att fortsätta under tidig höst 2021. Arbetet kommer att innebära en del störningar och begränsad framkomlighet, men slutresultatet ska bli en förbättrad trafiksituation.

Infarten mot Gyllenforsskolan och Henja torg, i korsningen med Slåttergatan, kommer att regleras med förbud mot trafik med motordrivet fordon. Vissa fordon kommer att undantas, men i övrigt ska all trafik som ska till och från parkeringen på Gyllenforsskolan ledas in till parkeringen via Slåttergatan. Då får skolbuss m.fl. fordon tillgång till ytan närmast skolan utan att dela den med övrig biltrafik.

Under del av byggtiden kommer parkeringen vid Gyllenforsskolans östra sida att helt stängas av

Tack för visad hänsyn!

Tillsammans skapar vi en bättre trafikmiljö!

Sidan uppdaterades senast: