Trafiksäkerhetsåtgärder på Gamla Nissastigen i Gislaved

På Gamla Nissastigen kommer hastighetsdämpande åtgärder att utföras under augusti - september 2021.

För att skydda oskyddade trafikanter som korsar Gamla Nissastigen, vid korsningen med Sulgränd, kommer en förhöjd korsning att anläggas där.

Den befintliga gång- och cykelvägen, utmed Gamla Nissastigen, kommer att förlängas söderut och ansluta mot den förhöjda korsningen.

Tänk på att du som cyklar eller går måste lämna företräde när du korsar gatan!

Var rädda om varandra i trafiken!

Sidan uppdaterades senast: