Gång- och cykelväg utmed del av Radhusvägen i Gislaved

På södra delen av Radhusvägen i Gislaved kommer en gång- och cykelväg att byggas. Gång- och cykelvägen kommer att byggas på västra sidan, på sträckan mellan Hallarydsvägen och området Gisle.
På sträckan mellan Murargatan och Hallarydsvägen kommer den befintliga gatan att ersättas med en gång- och cykelväg.

Projektet beräknas pågå från slutet av september till slutet av oktober 2021.

I samband med byggnation av en gång- och cykelväg utmed Radhusvägen kommer Hallarydsvägen att öppnas för trafik in mot Radhusvägen och området Gisle. Detta är i enlighet med den detaljplan som nu gäller för området.

Den gata som idag finns mellan Hallarydsvägen och Murargatan, i förlängningen av Radhusvägen, kommer att bli en gång- och cykelväg. Där kommer ingen biltrafik att tillåtas. Våra oskyddade trafikanter kommer då att kunna nå området Gisle på ett betryggande sätt genom att använda gång- och cykelväg till området.

Fordonstrafik kommer, när projektet är klart, att vara tillåten mellan Hallarydsvägen och Radhusvägen.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägen är ett led i att förverkliga utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar. Det är också ett led i att säkerställa utbyggnaden av den antagna detaljplanen för Gisle.

Var rädda om varandra i trafiken!

Sidan uppdaterades senast: