Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hagagatan i Reftele

Under oktober och november 2021 utförs trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hagagatan i Reftele.

Under oktober 2021 kommer tekniska förvaltningen att påbörja arbeten med att förbättra trafiksäkerheten på Hagagatan i Reftele. Framledes planeras också en ombyggnad av själva torgytan och parkeringen inom området. Arbetet utmed Hagagatan förväntas att vara färdigt i slutet av november 2021.

Hagagatan kommer att förses med två förhöjda gång- och cykelpassager samt en gång- och cykelväg som löper på södra sidan förbi Lantmännens infart. Gång- och cykelvägen löper mellan Segerstadsvägen och förbi infarterna till Reftele torg och till Lantmännen. Cyklister och fotgängare kan sedan använda Hagagatan, som är en lågtrafikerad gata.

Projektet avser att förbättra trafiksäkerheten på Hagagatan i Reftele.När projektet sedan fortlöper med en förbättrad torgyta, kommer också det att förbättra trafiksäkerheten i området.

Var rädda om varandra i trafiken!

Sidan uppdaterades senast: