Gislaveds kommun bygger gång- och cykelväg mellan Danska vägen och Gisle i Gislaved

Mellan Kompassgatan och Gisle ska en ny gång- och cykelväg byggas. Den kommer att bli asfalterad och belyst och skapa god tillgänglighet för oskyddade trafikanter.

Projektet beräknas pågå från april till slutet av maj 2022.

I samband med byggnation av en gång- och cykelväg kan framkomligheten påverkas för fotgängare och cyklister i området.

Efter det att projektet är färdigt har vi skapat en trygg gång- och cykelvägsförbindelse med god tillgänglighet för oskyddade trafikanter.

Välj gärna cykeln till och från dina fritidsaktiviteter!

Sidan uppdaterades senast: