Gislaveds kommun bygger gång- och cykelväg på Nils-Gustafsgatan i Gislaved

På Nils-Gustafsgatans norra sida, mellan Södergatan och Radhusvägen, ska en ny gång- och cykelväg byggas. En förhöjd gång- och cykelpassage kommer också att skapas där Nils-Gustafsgatan korsar Radhusvägen.

I samband med byggnationen kommer denna del av gatan att bli enkelriktad, och fordon kommer endast att tillåtas i västlig färdriktning.

Projektet beräknas pågå till slutet av november 2022.

I samband med byggnation av en gång- och cykelväg kan framkomligheten påverkas i området.

Efter det att projektet är färdigt har vi skapat en trygg gång- och cykelvägsförbindelse med god tillgänglighet för oskyddade trafikanter.

Välj gärna cykeln till och från dina fritidsaktiviteter!

Sidan uppdaterades senast: