Vägarbete Hammarvägen och Forsvägen i Skeppshult

Framkomligheten på Hammarvägen och Forsvägen i Skeppshult kommer, på grund av arbete med vatten- och avloppsledningar, att vara begränsad från den 17 november 2020 fram till våren 2021.

Tekniska förvaltningen bygger ut vatten och avloppsledningar för att kunna erbjuda fastigheter längs Bruksgatan i Skeppshult tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Under tiden som projektet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad  inom det område som är markerat i kartan. Gator kommer periodvis att behöva stängas av för fordonstrafik.

Arbetet startar i november 2020 och beräknas pågå till våren 2021.

Berörda fastigheter kan redan idag genomföra en preliminär beräkning av vad det kommer kosta att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Tack för visad hänsyn under byggtiden

Sidan uppdaterades senast: 2020-11-16