Del av Bondegatan i Gislaved är avstängd för ombyggnad av parkering och bussangöring vid Gyllenforsskolan

Den västra delen av Bondegatan är avstängd för genomfartstrafik. Gatan är avstängd väster om korsningen med Slåttergatan.

Det går att nå parkeringsytan via Slåttergatan. Under en kortare period kommer även parkeringen att stängas av.

Arbete pågår med ombyggnad av ytan för bussangöring samt parkeringsplats vid Gyllenforsskolan.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av september 2021.

För ytterligare information om projetet, se länk till höger.

Tack för visad hänsyn!

Sidan uppdaterades senast: