Del av Hagagatan i Reftele stängs av för arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Hagagatan i Reftele stängs av för genomfartstrafik. Den östra delen av Hagagatan, vid Segerstadsvägen, stängs av helt.

Den 18 oktober stängs Hagagatan i Reftele av för genomfartstrafik och gatan är då helt avstängd i den östra delen, mot Segerstadsvägen. Omledning sker via Idrottsvägen och Storgatan. Denna etapp beräknas vara färdig den 29 oktober 2021.

Arbetet kommer sedan att fortsätta fram till slutet av november och det kommer att vara begränsad framkomlighet på Hagagatan under hela perioden.

Tekniska förvaltningen bygger två förhöjda gång- och cykelpassager samt en gång- och cykelväg som löper på södra sidan av del av Hagagatan.

Projektet avser att förbättra trafiksäkerheten på Hagagatan i Reftele

För ytterligare information om projektet, se länk till höger.

Tack för visad hänsyn!

Sidan uppdaterades senast: