Del av Kvarngatan i Smålandsstenar stängs av för arbete med vatten- och avloppsledningar

Tekniska förvaltningen utför arbeten med att förnya vatten- och avloppsledningar på Kvarngatan i Smålandsstenar. Arbetet är försenat och gatan beräknas öppna för trafik igen den 1 februari 2022.

Del av Kvarngatan i Smålandsstenar, öster om väg 26, kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under tiden arbetet pågår.

Arbetet har tagit längre tid än förväntat och gatan beräknas vara öppen för trafik igen den 1 februari 2022.

Följ orange vägvisning.

Tack för visad hänsyn!

Sidan uppdaterades senast: