Broar i Gislaveds tätort repareras och framkomligheten påverkas

Arbetet är försenat med anledning av materialbrist och beräknas pågå fram till den 23 december 2021.

På Åbron på Åbjörnsgatan ska en kantbalk repareras och räcket delvis bytas ut. Under perioden kommer bron att att stängas av helt för motorfordonstrafik. Ena gångbanan för gångtrafik stängs också av.

På Danska vägen ska räcket på den södra sidan vid Sörgårdsskolan bytas ut och kantbalken på tunneln repareras. För detta arbete behöver halva körbanan stängas av under den tid som arbetet pågår.

Sidan uppdaterades senast: