Bredband och IT

Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär att minst 90 procent av kommunens medborgare och näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s överföringshastighet senast år 2020.

Tanken är att målet ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Fri konkurrens ger ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer.

Tätorter

Industrin i kommunens tätorter är ganska väl försörjd med bredband via fiber liksom många av hyreslägenheterna. Däremot saknar fortfarande många hushåll i villaområden möjlighet att ansluta sig till fibernäten. 

2015 intensifierades arbetet med fiberutbyggnad i tätorterna. För att underlätta den fortsatta utbyggnaden har kommunen och Svenska Stadsnät Biggnet AB tecknat ett samverkansavtal med syfte att samordna kommunens och företagets planering. Även andra aktörer har möjlighet att anlägga fibernät i kommunen men för närvarande är det bara Biggnet som påbörjat större projekt i tätort. Något statligt stöd för utbyggnad i tätorter finns inte.

Landsbygd

Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att stängas ner. Det innebär att i vissa områden ersätts vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med fiber eller mobilt bredband.

I Gislaveds kommun kommer följande stationer stängas ner under våren 2018; Båraryds by, Flinteryd, Mångarebo, Släthult, Stret, Valdshult, Villstad, Våthult och Öreryd. Om du är berörd kommer Telia, eller annat telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. Mer information finns på Telias hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Post- och Telestyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I dagsläget saknar många företag och boende på landsbygden möjlighet att ansluta sig till fibernäten. Utbyggnaden kan påskyndas genom lokala initiativ där boende inom ett visst område bildar en förening som söker stöd och bygger ut ett eget fibernät. Det statliga stödet uppgår till 60 % av kostnaderna för anläggning av fibernät. Det kan också vara ett företag som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

I kommunen finns flera fiberföreningar och andra former av lokala initiativ på landsbygden. Vill du veta mer om hur du går tillväga för att bilda en förening och söka stöd ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns information på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hos Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: 2018-03-21