Städning av gator och torg

Städning av gator och trottoarer

Gator, gångstråk och parker i centrum rensas från skräp minst två gånger i veckan året om.

Hjälp oss att hålla kommunen välskött genom att slänga ditt eget skräp i papperskorg eller återvinning och kontakta oss när du ser något som behöver åtgärdas.

Varje vår sopas gatorna rena från vinterns sandning, när detta ska ske i respektive ort annonseras det ut i lokalpressen och här på hemsidan. Trottoarer utanför fastigheter skall då sopas av fastighetsägaren så att sopmaskinen kan få med sig gruset.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24