Parkeringstillstånd

Du som har betydande gångsvårigheter kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. I Gislaveds kommun görs ansökan hos tekniska förvaltningen. Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade, men också på andra platser under särskilda förutsättningar.

Reglerna kring parkeringstillstånd för rörelsehindrade framgår av trafikförordningens 13 kap 8 §. Trafikförordningen grundar sig i sin tur på Europeiska Unionens rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Läs transportstyrelsens information om parkeringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Normal handläggningstid för en ansökan om parkeringstillstånd är 2-5 veckor. En ofullständig ansökan kan dock medföra förlängd utredningstid.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24