Trafikregler och säkerhet

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen. De reglerna är generella och gäller i hela landet. Men det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Gislaveds kommun.

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats.

De lokala trafikföreskrifterna finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Gislaveds kommun arbetar också med den fysiska miljön för att öka trafiksäkerheten. Åtgärder kan till exempel vara:

 • utbyggnad och förbättring av gång- och cykelvägsnätet.
 • upphöjningar, avsmalningar och bättre belysning vid övergångsställen och passager.
 • hastighetssäkring av gator och vägar.

Några lokala trafikföreskrifter som finns i Gislaveds kommun:

 

Skylt på påbjuden gångbana

Gågata

På gågata gäller följande:

 • fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart
 • fordonsförare har väjningsplikt mot gående
 • motordrivna fordon får inte föras annat än för att korsa gågatan. Undantag gäller för:
  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande på gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • transport av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan


Skylt för rekommenderad hastighet 30 kilometer i timmen

Gångfartsområde

All trafik sker på de gåendes villkor:

 • fordon, även cyklar, får inte framföras med högre hastighet än normal gångfart.
 • du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • när du lämnar eller korsar ett gångfartsområde gäller utfartsregeln (lämna företräde) gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister. .


Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24