Blomlådor

Farthinder anläggs företrädesvis vid skolor, korsande gång- och cykelvägar, övergångsställen och vid lokalgator av genomfartskaraktär.

Låt gatan blomma - ett alternativ till farthinder!

Genom att tillåta att blomlådor placeras ut på gatan, och därigenom utgöra fysiska hinder, kan boende vid villagator själva påverka sin trafikmiljö. Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilförarna att ta det lugnt och hålla en låg hastighet.

Hur går vi vidare om vi vill ha blomlådor på vår gata?

Samla era grannar och underteckna en ansökan med namn och adress för respektive fastighet utmed avsedd gata.

Under förutsättning att gatan lämpar sig för blomlådor skriver tekniska förvaltningen avtal med en kontaktperson för en säsong (maj - oktober) i taget. Lådorna byggs, drivs och bekostas av de boende.

Läs mer om vilka regler som gäller för blomlådorPDF.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24