Söka bidrag på webben

Fritid- och folkhälsoförvaltningen på Gislaveds kommun administrerar och betalar ut olika kommunala bidrag till föreningar inom Gislaveds kommun. Man kan till exampel söka bidrag till drift och underhåll av föreningens lokaler, bidrag till investeringar eller ledarutbildningsbidrag.

Här finns information om de olika bidragen och hur man går till väga för att ansöka om dem.

Bidragsansökningar via nätet

Alla bidragsansökningar ska ske via föreningsportalen. Det digitala systemet förenklar för alla föreningar som tillhör fritid- och folkhälsonämndens ansvarsområde.

Ansökningsdatum;

  • Grundbidrag: Senast 15 mars för en etablerad förening. Grundbidrag fungerar också som startbidrag. Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.
  • Lokalt aktivitetsbidrag: Senast 25 februari (aktiviteter 1/7-31/12) och 25 augusti (aktiviteter 1/1-30/6).
  •  Drog- och mobbningspolicy: Senast den 15 mars.
  • Trafikpolicy: Senast 30 november
  • Ledarutbildningsbidrag: Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
  • Lokalbidrag till förhyrda lokaler: Senast 15 mars.
  • Driftbidrag till föreningsägda anläggningar: Senast 15 mars.
  • Stort investeringsbidrag (avser ansökningar på 50 000 kr eller högre) Senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)
  • Litet investeringsbidrag (avser ansökningar upp till 50 000 kr) Kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde.
  • Fritid- och folkhälsonämndens förfogande (kan sökas när som helst under året)

För att söka bidrag digitalt krävs inloggningsuppgifter, kontakta fritid- och folkhälsokontoret för att få dessa.

Logga in på föreningsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-18