Söka bidrag på webben

Föreningar kan till exampel söka bidrag till drift och underhåll av föreningens lokaler, bidrag till investeringar eller ledarutbildningsbidrag.

Här finns information om de olika bidragen och hur man går till väga för att ansöka om dem.

Bidragsansökningar via webben

Alla bidragsansökningar ska ske via föreningsportalen Länk till annan webbplats.. Det digitala systemet förenklar för alla föreningar som tillhör fritid- och folkhälsonämndens ansvarsområde.

Ansökningsdatum för respektive bidrag;

  • Startbidrag, för nystartade föreningar: kan sökas året runt.
  • Grundbidrag: senast 15 mars för en etablerad förening.
  • Lokalt aktivitetsbidrag: senast 25 februari (avser aktiviteter 1/7-31/12)
    25 augusti (avser aktiviteter 1/1-30/6).
  • Ledarutbildningsbidrag: senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
  • Anläggningsbidrag: senast 15 mars.
  • Stort investeringsbidrag (avser ansökningar på 100 000 kr eller högre): senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)
  • Litet investeringsbidrag (avser ansökningar upp till 100 000 kr): kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde.
  • Fritid- och folkhälsonämndens förfogande, kan sökas när som helst under året

För att söka bidrag digitalt krävs inloggningsuppgifter, kontakta kommunen för att få detta.

Logga in på föreningsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: