Föreningsportal

Fritid- och folkhälsoförvaltningen och kulturförvaltningen har ett system för hantering av alla bidragsansökningar.

Inloggning till Föreningsportalen

Inloggning i föreningsportalen sker med hjälp av mobilt BankID. För att få tillgång till föreningsportalen krävs att föreningen har lämnat in en fullmakt. Kontakta kommunen för att få fullmaktsblanketten.

Söka bidrag

Alla bidragsansökningar ska ske i föreningsportalen. Beroende på typ av förening, varierar det vilka bidrag föreningen har möjlighet att ansöka om.Sidan uppdaterades senast: