Närvaroregistrering

Föreningar som söker aktivitetsbidrag från Fritid- och folkhälsoförvaltningen måste hantera sin närvaroregistrering digitalt. Alla föreningar som söker aktivitetsbidrag från Fritidsförvaltningen, ska fr.o.m. 2019 registrera närvaro digitalt.

Hantering av närvaro

Föreningar som får bidrag utifrån verksamhetens omfattning, ska närvaroregistrera i Fritidsförvaltningens Föreningsportal. Föreningar som använder IdrottOnline (IOL) eller annat digitalt program som är kompatibelt med IOL, gäller att registrerad närvaro slutförs i IOL.

Föreningen ska bocka för i IOL att kommuen får hämta föreningens kommunfiler i IOL. Fritidsförvaltningen gör sedan en automatisk överföring av uppgifterna efter ansökan varje år.

Övriga föreningar

Övriga föreningar ska använda Fritid- och folkhälsoförvaltningens Föreningsportal.

Inloggning

Den nya Föreningsportalen kräver inloggning med BankID. Det innebär att varje bidragsberättigad förening ska utse föreningsadministratör som får föreningens fullmakt, att ansvara för bidragsansökningar och övriga uppgifter i Föreningsportalen. Fullmakt ansöks via blankett, fullmaktsblanketten finns under länkar till höger på sidan.

Utsedd person loggar in i föreningsportalen med hjälp av mobilt BankID och via den egna föreningssidan kan föreningen sedan enkelt följa sina bidragsärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Sidan uppdaterades senast: 2020-10-19