Föreningstaxor


Föreningstaxor, bidragsberättiade föreningar pris/timme

Idrottshall                 

Måndag- torsdag

fredag-söndag

Gymnastiksal (liten  hall)

50 kr

25 kr

Sporthall (halv hall)

50 kr

25 kr

Sporthall (hel hall)

80 kr

35 kr

Motionsrum

30 kr

30 kr

Omklädningsrum

50 kr

25 kr

Simhall                    

måndag-torsdag

fredag-söndag

Stor bassäng

80 kr

35 kr

Liten bassäng

50 kr

25 kr

Ishall                        

måndag-torsdag

fredag-söndag

Hel hall            

80 kr

35 kr

Fotbollsplaner

måndag-torsdag

fredag-söndag

Gräsplan

80 kr

35 kr

Konstgräsplan (7-manna)

250 kr*

250 kr*

Konstgräsplan (11-manna)

400 kr*

400 kr*

*priset gäller under perioden 1/11-30/4.

 

Taxor övriga föreningar, företag och privatpersoner pris/timme

Idrottshall

Måndag-söndag

Gymnastiksal (liten hall)

100 kr

Sporthall (halv hall)

100 kr

Sporthall (hel hall)

200 kr

Motionsrum (eget nyttjande)

110 kr

Motionsrum (delat nyttjande)

35 kr

Omklädningsrum

55 kr

Simhall                         

måndag-söndag

25-metersbana

125 kr

50-metersbana

160 kr

Gislebadet

850 kr

Ishall                           

måndag-söndag

Utomstående förening

750 kr

Lokalt korplag

375 kr

Fotbollsplaner            

måndag-söndag

Gräsplan

220 kr

Konstgräsplan 7-manna

350 kr

Konstgräsplan 11-manna

600 krTaxor GGVV-föreningar, pris/timme

Idrottshall                   

måndag-söndag

Gymnastiksal (liten hall)

100 kr

Sporthall (halv hall)

100 kr

Sporthall (hel hall)

100 kr

Ishall                          

måndag-söndag

Hel hall

100 kr

Fotbollsplaner             

måndag-söndag

Konstgräsplan 7-manna

350 kr

Konstgräsplan 11-manna

600 kr

 

Sidan uppdaterades senast: 2019-11-14