Lotteritillstånd föreningar

Ideella föreningar kan ansöka hos fritid- och folkhälsoförvaltningen om att få ordna lotterier

Registrering och anmälan av lotteri

Alla lotterier måste följa spellagen och spelförordningen. Ideella föreningar kan söka tillstånd hos kommunen för lotterier som uppgår till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2021 motsvarar 33 och 1/2 prisbasbelopp 1 593 900 kronor.

När din förening vill sälja lotter måste du först ansöka om att få registrera din förening för lotterier. Den vanligaste formen av registrering gäller i fem år. Under den perioden får din förening anordna flera lotterier, men du måste skicka in en ny anmälan för varje nytt lotteri. Tillsammans får alla lotterier under femårsperioden sammanlagt uppgå till 33 och 1/3 prisbasbelopp. År 2021 motsvarar det 1 593 300 kronor.

Ansökan om registreringslotteri

Registreringen kostar 300 kronor. Föreningen måste även betala kostnaden för lotteriets kontrollant. Tillsammans med ansökan ska du skicka in:

  • Föreningens eller organisationens stadgar.
  • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år.
  • Protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse har beslutat att söka lotteritillstånd eller lotteriregistrering.
  • Namn på den som föreningen har utsett till lotteriföreståndare.

Anmälan och redovisning

När registreringen är klar utser kommunen en kontrollant för lotteriet. Det är föreningen som betalar kostnaden för kontrollanten.

Din förening måste alltid skicka in en ny anmälan till kommunen för varje nytt lotteri. Efter varje lotteri måste din förening redovisa lotteriet till kontrollanten. Pdf, 45.1 kB.

Det är inte tillåtet att bakåtdatera ansökan.

Lotterikontrollant

Är du intresserad av att bli lotterikontrollant? Kontakta fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: