Nattvandring, Föreningsvandring

Nattvandringar har genomförts i Gislaveds kommun sedan hösten 2008.

Nattvandringarna har visat sig ha positiva effekter både hos allmänheten med även föreningarna har framfört positiva uppfattningar om vandringarna.

Nattvandringarna sker mellan veckorna 18-24 och 32-40. Verksamheten pågår fredags- och lördagskvällar mellan klockan 19.00-02.00 med fyra föreningsaktiva, lägst 21 år, vid varje pass. De föreningsaktiva ska vistas runt om i aktuell ort och bland annat finnas till för ungdomar.

Nattvandring genomförs i aktuell ort, utifrån resultat från trygghetvandringar som genomförts.

Avtal om deltagande kommer att skrivas med förening och ersättning för genomförd helg utgår med 6 000 kr. Föreningen skall föra register över de personer som deltager i vandringen och fylla i en loggbok med information om kvällarna.

Föreningsrepresentanterna bär reflexvästar som anger att man är nattvandrare. Kommunen tillhandahåller nödvändig utrustning.

Sidan uppdaterades senast: