Nattvandring, Föreningsvandring

Nattvandringar har genomförts i Gislaveds kommun sedan hösten 2008 och visat sig ha positiva effekter både hos allmänheten med även föreningarna har framfört positiva uppfattningar om detta projekt.

Nattvandringarna sker mellan veckorna 18-24 och 33-40 + v27. Verksamheten pågår fredags- och lördagskvällar mellan klockan 19.00-02.00 med fem föreningsaktiva, lägst 19 år, vid varje pass.  Dessa föreningsaktiva skall vistas i centrum som stödjare till ungdomar.

Nattvandring genomförs i Gislaveds tätort. Vid något tillfälle kan Anderstorp och Smålandsstenar också bli aktuellt.

Avtal om deltagande kommer att skrivas med förening och ersättning för genomförd helg utgår med 6 000 kr. Föreningen skall föra register över de personer som deltager i vandringen och skriva en kortfattad information om kvällarna. Föreningsrepresentanterna bär ”profilkläder/reflexvästar” som anger att man är nattvandrare. Fritid- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller nödvändig utrustning.

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-27