skeppshult

Rastplatsen som ligger längst söder ut på kanotleden.

Finns vindskydd, grillplats, vedförråd, toalett och soptunna på plats.

För att få nyttja rastplatserna som finns utmed leden krävs en kanotcheck.

Sidan uppdaterades senast: