Om kanotled Nissan

Nissan genom Gislaveds kommun är en 8,6 mil lång vattenväg från norr till söder som under många år varit intressant för kanotister att färdas på. Under senare år har intresset ökat både från kanotister och från olika kanotuthyrare att nyttja Nissan.

Nissan berör i ett avsnitt norr om Gislaved också Gnosjö kommun där den utgör gräns mellan de båda kommunerna. Vattendraget är till största delen lugnflytande och på många ställen kraftigt meandrande.

Strömsträckor finns främst i de norra avsnitten av ån. Ån flyter fram till största delen i ett skogs-landskap dominerat av barrskog.

Därför har Gislaveds kommun i samarbete med Stiftelsen Isabergstoppen, Gnosjö kommun,  och markägare beslutat att skapa en mer organiserad kanotverksamhet längs Nissan. Avsikten är att öka tillgängligheten till ån för det rörliga friluftslivet och utveckla kanotturismen men också att förhindra nerskräpning, störningar och skador på djur och natur i och längs ån. Som ett led i denna utveckling finns ett antal rastplatser längs Nissan dit rastning och övernattningar ska styras genom ett kanotcheckssystem.

För att förhindra problem i och med att ökat antal besökande erbjuds kanotisterna att stanna på rastplatser där det finns vindskydd, soptunnor, toaletter och grillplats. Fritidsförvaltningen ansvarar för tillsynen av kanotleden, medan markägarna själva ansvarar för tillsynen av sin egen rastplats.

Fiske

Upplåtet fiske finns i ån i form av fiskevårdsområdena Norra Nissadalens FVO och Nissansjöarnas FVO.

Nissan har också kulturhistoriska värden då kraftutvinning från Nissans har varit en bidragande orsak till industrialiseringen i Västbo. Kraftutnyttjandet I Nissan vid Nissafors Bruk och Gyllenfors i Gislaved har varit ursprunget till industrins framväxt i regionen.

Både Gislaveds och Smålandsstenars tätorter har vuxit fram omkring Nissan. Ån har också varit en viktigt transportled genom timmerflottning.

Längs Nissan finns idag fyra stycken fördämningar; Nissafors bruk vid Isabergs golfbana, Gyllenfors i Gislaved, Ågårdsfors i Smålandsstenar och Bölaryd i Skeppshult.

Naturvärden finns längs ån i form av naturreservaten, Isaberg, Värö, Ettö och Villstad kyrkby.

De två senare utgör också Natura 2000-områden. I närheten till Nissan finns också Anderstorps Stormosse, ett våtmarksområde med höga naturvärden som också är Natura 2000-område och blivande naturreservat.

Sidan uppdaterades senast: