Taxor - föreningar

Föreningtaxor (tim pris) gäller endast för bidragsberättigade föreningar. Övriga och icke bidragsberättigade föreningar har samma taxa som privat personer.

Taxa för bidragsberättigade föreningar

Anläggning

Pris/timme

Gymnastiksal (liten hall)

50 kr

Gymnastiskal (liten hall) senior**

80 kr

Motionsrum

40 kr

Omklädningsrum

50 kr

Sporthall (halv hall)

50 kr

Sporthall (halv hall) senior**

80 kr

Sporthall (hel hall)

80 kr

Sporthall (hel hall) senior**

120 kr

Konferensrum

50 krSimhallar

Pris/timme

50-meter bana/stor bassäng

80 kr

50-meter bana/stor bassäng, senior**

120 kr

25-meter bana/liten bassäng

50 kr

25-meter bana/liten bassäng, senior**

100 krIshallen


Hel hall

80 kr

Hel hall, senior**

120 krBowling


Per bana

80 kr

Per bana, senior

120 krFotbollsplaner


Gräsplan

80 kr

Gräsplan, senior**

120 kr

Konstgräsplan 7-manna

250 kr

Konstgräsplan 11-manna

400 kr

Konstgräsplan 7-manna (ungdom)*

150 kr

Konstgräsplan 11-manna (ungdom)*

200 kr

* För ungdomslag till och med det kalenderår
spelare fyller 19 år.

** Seniorverksamhet/seniorlag betecknas alla A-lag som seniorlag och seniorverksamhet är verksamhet med deltagare över 20 år


Passagebricka

100 kr

Iloq nyckel

300 kr


Taxa för övriga (föreningar, företag och privatpersoner)

Anläggning

Pris/timme

Sporthall (fullmåttshall)

250 kr

Sporthall (halv hall)

150 kr

Gymnastiksal (liten hall)

150 kr

Motionsrum (eget nyttjande)

110 kr

Motionsrum (delat nyttjande)

40 kr/person

Konferensrum

150 krSimhall

Pris/timme

25-metersbana

150 kr

50-metersbana

180 kr

Gislebadet

1 000 krIshall

Pris/timme

Utomstående förening

750 kr

Lokalt korplag

500 krFotbollsplaner

Pris/timme

Gräsplan

250 kr

Konstgräsplan 7-manna

350 kr

Konstgräsplan 11-manna

600 kr


Sidan uppdaterades senast: