Vanliga frågor simhallar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som har kommit in om framtiden för kommunens simhallar.

Vad sparar kommunen på att stänga simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar?

För att livslängden för samtliga simhallar, Anderstorp, Smålandsstenar och Gislaved, ska kunna förlängas med 10-15 år behövs omfattande renoveringar. Behovet är både stort och akut. Ett oberoende konsultföretag som genomför den här typen av undersökningar, WEEDO, skriver i sin rapport att kostnaderna uppgår till totalt 50 miljoner kronor under en femårsperiod. 

Hur lång är livslängden på våra simhallar? Går det att behålla dem och underhålla dem eller kommer man att behöva riva om några år ändå?

Alla simhallarna i kommunen är i behov av upprustning för att man ska kunna förlänga livslängden på dem med 10-15 år. Enligt rapporten från WEEDO är behovet både akut och stort och beräknas kosta totalt 50 miljoner under en femårsperiod.  

Vad händer med Hörsjöbadet?

Hörsjöbadet kommer att finnas kvar precis som tidigare.

Varför stänger man inte Gislebadet, då kanske pengarna räcker till att behålla badhusen i Anderstorp och Smålandsstenar?

Rapporten från WEEDO visar att simhallen i Anderstorp och simhallen i Smålandsstenar är de som är i störst behov av både akuta och omfattande åtgärder.

Hur ser simkunnigheten ut i kommunens orter?

Simkunnigheten har sjunkit de senaste åren både nationellt och lokalt. Generellt är simkunnigheten i vår kommun bättre ju mindre orten är. På de större orterna är simkunnigheten lägre.

Hur ser användandet av simhallarna ut, har man gjort någon utredning på det?

Statistik visar att användandet av simhallen i Anderstorp har minskat de senaste 15 åren från toppnoteringar på 60 000 besök/år till knappt 33 000 besök år 2014. För Smålandsstenar är motsvarande siffror 40 000 besök/år till knappt 24 000 besök år 2014. Gislebadet har i stort sett haft lika många besök per år de senaste 15 åren och hade ca 64 000 besök år 2014.

Hur kommer det att fungera för simföreningarna som idag har verksamhet i de tre hallarna?

Fritidsförvaltningen har ansvar för att skapa förutsättningar för föreningarna att bedriva sina verksamheter. Tillsammans har man hittat bra lösningar när det gäller träningstider för kommunens simklubbar och dykarklubben.

Hur kan Gislaveds simhall hantera den ökade mängden av besökare?

Den utredning som är gjord visar att Gislaveds simhall har möjlighet till att hantera den ökande mängden besökare eftersom simhallen i Gislaved är den största av de tre hallarna. 

Från 18 januari 2016 utökas öppettiderna:
måndag-fredag: 06.00-08.00 samt 14.00-21.00
lördag-söndag: 11.00-18.00

Simkunskap och undervisning

Hur är det tänkt att upprätthålla simkunskapen i kommunen?

Simkunskapen hos eleverna ska hållas på samma nivå som idag genom föjande upplägg:
- I förskoleklass erbjuds vattenvana genom plask och lek under simlärarnas ansvar. 5 gånger intensivt under 1-2 veckor.
- I årskurs 1 sker simundervisningen genom intensivundervisning vid 10 tillfällen. Vanligen varje dag under två veckor.
- Resterande elever i grundskolan, årskurs 2-9 erbjuds simundervisning vid två tillfällen per termin, 60 minuter/gång.

Fritidsförvaltningen och många föreningar har också simskoleverksamhet utanför skoltid.

Hur påverkas miljön av buss- och biltransporter till Gislaved om man ska bussa skolbarn för simundervisning?

Miljön påverkas minimalt i sammanhanget. Självklart beror det på antalet transporter, val av transportsätt och val av bränsle. En simhalls energiförbrukning och kemikalieanvändning är miljömässigt sämre än transporterna.

Simundervisning 2016

För skolor i ”Team Norr” samt Gislaved sker all undervisning i Gislebadet. För skolor i ”Team Söder” finns även Hörsjöbadet att tillgå.

Beslutet som kommunfullmäktige fattade den 14 december 2015 om att under första kvartalet 2016 föra en dialog med ASS och ASK om Anderstorps simhall påverkar inte hur simundervisningen 2016 kommer att organiseras.

Förskoleklass

Elever i förskoleklass erbjuds vattenvana/simundervisning genom intensivträning varje dag under en vecka. Denna planeras till april. Simhallens personal ansvarar för undervisningen.

Lära sig simma – åk 1

Simhallens personal kommer, liksom tidigare, att ansvara för undervisningen. Denna undervisning kommer att ske som intensivträning, troligen i maj. Då eleverna har simträning varje dag under två veckor.

Tidigare genomfördes denna undervisning i åk 2, 1-2 ggr/vecka under läsåret. Den förändring som nu sker beror inte bara på nedläggningen av simhallarna utan baseras på att forskning visat att intensivträning i yngre år ger bättre effekt för simkunnigheten.

Simning inom idrottsundervisningen - åk 2-9

Den del av idrottsundervisningen som ska ske i form av simundervisning i åk 2-9, planeras omfatta två tillfällen per termin. För ”Team Söder” förläggs ett av dessa tillfällen till Hörsjöbadet.

Fokus vid dessa tillfällen ska vara idrottsundervisning och inte ha karaktären av ”fria bad” mer än under ett kortare pass som avslutning efter undervisningen. Undervisningen bedrivs av skolans personal.

Övriga behov av tider i Gislebadet

För de elever som inte klarat eller riskerar att inte klara målen för simning ordnas uppsamlingsheat. För särskolans elever och för andra elevgrupper med särskilda behov ordnas särskilda tider. Tider som ”blir över” i simhallen kommer att erbjudas dem som vill ha extra tider för simundervisning eller till fritidshemmen.

Gislebadet har en 50 metersbassäng med sex banor. Bassängen kommer att delas av så att två 25 metersbassänger kan användas under skoltid. Det finns också möjlighet att avdela banor. Badet har också en liten bassäng som används för undervisning av de yngre barnen. Det finns två omklädningsrum med 70 skåp vardera. Badet har kapacitet att ta emot flera elevgrupper samtidigt. 

Simkunskapsmål

Centralt innehåll i Läroplan för grundskolan

I åk 1-3 att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

I årskurs 4-6 simning i mag- och ryggläge. Badvett och säkerhet vid vatten vintertid och hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Uppnåendemål för åk 6

Kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge och kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Sidan uppdaterades senast: