Sportdialog

Fritidsnämnden i Gislaveds kommun har genomfört en medborgardialog angående inriktning för en ny bad- och sportanläggning i kommunen.

Dialogen har kallats Sportdialog och har innehållit idéverkstäder och webbenkät. Sportdialogen avslutades sista februari. Resultatet har legat till grund för det uppdrag som fritidsnämnden nu har gett fritidsförvaltningen angående fortsatt utredning.

Sportdialogen har engagerat

Totalt har fritidsnämnden fått in synpunkter från drygt 1 300 personer som antingen har medverkat vid idéverkstäder eller svarat på webbenkäten. Gensvaret har varit över förväntan och fritidsnämndens ordförande Tommy Stensson (s) är nöjd:

Det är fantastiskt att sportdialogerna har engagerat så många invånare i Gislaveds kommun.

Sportdialogens resultat

Resultatet från Sportdialogen har sammanställts i en rapport. Pdf, 458.2 kB, öppnas i nytt fönster. Det är tydligt att invånarna i Gislaveds kommun vill ha en ny simhall. I webbenkäten anger 45% att man önskar en simhall. Vid idéverkstäderna framfördes behovet av en badanläggning med flexibla lösningar som möjliggör aktiviteter för olika åldrar och behov. Sportdialogen påvisar också att invånarna vill ha en ny sporthall. Vid idéverkstäderna framkom att många vill ha en multiarena anpassad för olika idrotter och typ av aktiviteter och evenemang.
I webbenkäten svarar knappt 42% att man önskar en ny sporthall.

"Fritidsförvaltningen får nu i uppdrag att utreda en ny bad- och sportanläggning utifrån resultatet från sportdialogerna.” säger fritidsnämndens ordförande Tommy Stensson (s)

Uppdrag om att utreda en ny anläggning kommer att fokusera på tre alternativ.

  1. Bad- och simcenter
  2. Multiarena
  3. Samlokalisering av bad- och simcenter inklusive multiarena

Utredningen ska ge fördjupning kring verksamhet, teknik, volym/area och grov indikation på kostnader. Fritidsförvaltningen har börjat bena i uppdraget och kan redan konstatera en del kluriga utredningsområden.

Den nya anläggningen ska betjäna hela kommunen så kommunikationer till och från anläggningen är superviktiga. Därför är lokaliseringen en knäckfråga, säger Anna Gamlén fritidschef.

Utredningen ska vara klar hösten 2017 och kommer att presenteras för fritidsnämnden.

Sidan uppdaterades senast: