Burseryd Hembygdsgården

Kulturhistoria och kulturarv

I landskapet runt omkring oss finns spåren av oss själva och av människor som har levt och verkar före oss. Fornlämningar, landskap och byggnader är delar av vår kulturmiljö. Med "kultur" menas här människans påverkan på naturmiljön.

Olika landsändar och delar av världen har sin speciella kulturmiljö.
I Gislaved består kulturmiljön av både småskalig jordbruksmark i skogsbygd, samt fullåkersbygd det vill säga stora jordbruksmarker. Här finns också skogsmark kring de gamla järnbruken som är rik på kulturlämningar. Industrimiljöer, gamla och nya, är tydliga inslag i landskapsbilden i kommunen och vårt närområde.

Vill du lära dig mer om denna bygd?

Fortsätt till sidan Kulturmiljö och sidor om arkeologi, historia, byggnadsvård, äldre kartor med mera.
Är du intresserad av en särskild trakt, kan du exempelvis titta direkt under den socken du är intresserad av.

Sidan uppdaterades senast: