Villstads hembygdsgård

Villstads hembygdsgård

Villstads hembygdsgård ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenar, ca 1,5 km från centrum.

Det är en av de äldsta hembygdsgårdarna i landet med sju ditflyttade byggnader.

Här finns en Högloftsstuga (Röshultsstugan från 1778) inredd med boendemiljö och museum, en bod, troligen 1600-tal, och en linbasta med linberedningsredskap.

Här finns ett stort antal mycket gamla och unika föremål med huvudsaklig anknytning till 1700- och 1800-talets allmogekultur i Västbo. De mest värdefulla delarna av samlingarna förvaras i en museibyggnad på området.

Hembygdsföreningen, som firade hundraårsjubileum 2002, hör till de mer aktiva i landet och under sommarmånaderna är det full verksamhet, med bla. vis- och berättarkvällar, torpvandringar, lyrikaftnar och mycket annat.

Vid hembygdsgården ligger de välkända "Smålands stenar"länk till annan webbplats. Gravfältet har fem domarringar med 6-20 resta stenar i varje. Någon av ringarna har ursprugnligen haft fler stenar i sig  Denna typ av gravfält brukar sägas vara ca 1 500 år gamla. Detta fält ses som ett av de tydligaste domarringsgravfälten i Småland

Villstads hembygdsföreninglänk till annan webbplats
Sven Jarl
Telefon: 0371-319 97

Sidan uppdaterades senast: 2020-12-21