Villstads hembygdsgård

Villstads hembygdsgård

Villstads hembygdsgård ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenar, cirka 1,5 kilometer från centrum.

Det är en av de äldsta hembygdsgårdarna i landet med sju ditflyttade byggnader.

Här finns en Högloftsstuga, Röshultsstugan från 1778, inredd som boende och museum, en bod, troligen 1600-tal, och en linbasta med linberedningsredskap.

Hembygdsgården har ett stort antal gamla och unika föremål med huvudsaklig anknytning till 1700- och 1800-talets allmogekultur i Västbo. Allmoge betyder det äldre bondesamhället. De mest värdefulla delarna av samlingarna förvaras i en museibyggnad på området.

Hembygdsföreningen, som firade hundraårsjubileum 2002, hör till de mer aktiva i landet och under sommarmånaderna är det full verksamhet, med bla. vis- och berättarkvällar, torpvandringar, lyrikaftnar och mycket annat.

Vid hembygdsgården ligger den välkända fornlämningen "Smålands stenar"länk till annan webbplats. Gravfältet har fem domarringar med 6-20 resta stenar i varje. Någon av ringarna har ursprugnligen haft fler stenar i sig  Denna typ av gravfält sägs vara ungefär 1 500 år gamla. Detta fält är ett av de tydligaste domarringsgravfälten i Småland

Villstads hembygdsföreninglänk till annan webbplats
Sven Jarl
Telefon: 0371-319 97

Sidan uppdaterades senast: