Industrihistoria i Nissadalen

Gislaveds kommun har drivit LEADER-projektet "Industrihistoria i Nissadalen, Gislavedsdelen". Projektet länkade samman olika föreningar längs med Nissadalen.

Vattnet i Nissan har i alla tider spelat en stor roll för industrin. Härifrån har man hämtat kraft sedan urminnes tider. Unika miljöer har vuxit fram på de platser där vattenkraften kunde tas tillvara. Många av dessa miljöer är borta idag, men att sprida kunskapen om dessa och få besökare inspirerade är fortfarande viktigt.
Syftet är att stärka området som turistmål och synliggöra unika miljöer och på så sätt skapa fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. Med hjälp av hemsida och tryckta broschyrer inspirera och göra fler intresserade att besöka området. Såväl med bussresor som enskilda besök.

Projektet må vara slut men Gislaveds kommun tänker och hoppas självklart fortsätta arbetet med att lyfta Nissadalens historia och besöksnäring!

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-10