Vy över gamla gummifabriken Gislaved

Vy över gamla gummifabriken Gislaved

Industrimiljöer

I Gislaveds kommun finns starka företagartraditioner med småindustri och större industrier. Medan Gislaved länge präglats av större industrier har Anderstorp dominerats av småindustrier. Många av dessa har börjat i ett uthus bakom bostadshuset och strukturen på industrierna liknar varandra i Anderstorp och Gnosjö. I Gislaveds kommun finns också många industrier och industrimiljöer i de mindre samhällena och på landsbygden.

Redan under medeltid anlades de tidigaste kvarnarna. Dessa byggdes vanligtvis längs med mindre vattendrag. De tidigaste större industrirörelserna etablerades däremot längs med Nissan. Äldst av dessa är Nissafors bruk, som anlades redan 1725.

I en inventering i slutet av 1990-talet uppmärksammade Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. ett flertal industrimiljöer i kommunen. Dessa gavs olika klassningar (1-3) beroende på det kulturhistoriska värdet, där klass 1 var högsta värdet.  

Karta från Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län 1998, s. 45.


1. Levi Peterson industri AB, Anderstorp, Klass 1

2. Stjärnehultsområdet, Möllefors, Anderstorp, Klass 1 och 2

3. AB Ljungvalla Metall, Anderstorp, Klass 1

4. Metallfabriken Union AB, Anderstorp, Klass 1

5. Smide och Järn AB, Anderstorp, Klass 1

6. Joel Skötte & Co, Fifflaryd, Anderstorp, Klass 1

7. Aron Josefsson & Co, Törås, Anderstorp, Klass 1. Den lilla metallfabriken med gjuteri fungerar sedan 1969 som ett litet industrimuseum.

8. Plast Normén, Gislaved, Klass 1

9. Ragnar Eks mekaniska verkstad, Reftele, Klass 1

10. Reftele transformatorstation/Västbo kraftverksförening, Reftele, Klass 1

11. Ekbergs Metallgjuteri, Reftele, Klass 1

12. Reftele punkt och elsvets AB, Reftele, Klass 1

13. MHB Larsson & Co Tryckeri, Ekenäs/Broaryd, Klass 1

14. Broaryds låd- och sågindustri, Broaryd, Klass 1

15. Danhult kvarn, Danhult, Klass 1

16. Skeppshults Bruk, Skeppshult, Klass 2

17. Ivar Pettersson Järnmanufaktur AB, Smålandsstenar, Klass 1

18. Arnåsholms kraftstation, Arnåsholm, Klass 1

19. Erik Ernstigs träindustri, Ås (Bolmsö socken), Klass 1

20. Hyltans kvarn och såg, Sporda, Ås, Klass 1

21. Bröderna Johannessons snickerifabrik, Sunnerås, Ås, Klass 1

Sidan uppdaterades senast: