Gyllenfors

Sydost om Gislaveds by vid Nissan grundades Gyllenfors bruk 1743.

Här fanns femtio år tidigare enstaka kvarnar och sågar. Kartan ovan är från 1687 och visar hur det såg ut där Gyllenfors bruk senare kom att grundas.

Gyllenfors är ett bra exempel på hur ett järnbruk kom till under 1700-talet. Grundandet föregicks av en noggrann genomgång och inventering av förutsättningarna för att bruket skulle kunna fungera. Detta beskrivs i ett syneprotokoll från hösten 1742.
Det var viktigt att det runtomkring bruket fanns skog för att kunna framställa träkol. Vidare skulle transporterna av malm, sten och kol vara ordnat. Skulle sjömalm användas i produktionen var det viktigt att bruket hade rättigheter att ta upp malm i de omgivande sjöarna, samt givetvis att dessa var malmförande.
En bidragande orsak till de många reglerna var att kronan inte ville ha en överetablering av bruk och att de inte inkräktade på varandras rättigheter och områden.

Masugnen byggdes först vid Nissan, på samma plats som socialtjänsten, IFO idag har sina lokaler, men efterhand visade sig platsen inte uppfylla kraven. Istället flyttades masugnen till Häryd i Gnosjö socken redan 1778

Vid Häryd några kilometer norr om Anderstorp och i nuvarande Gnosjö kommun kom Gyllenfors masugn att stå från och med år 1780. Masugnen förstördes dock vid en brand 1819 och Gyllenfors historia i Häryd upphör. Istället kommer en ny bruksrörelse i Häryd igång på 1860-talet. Den nuvarande masugnen i Häryd är från denna tid och blåstes sista gången 1902.

Redan före 1743 fanns kvarnar och sågar vid fallet i Nissan i nuvarande Gislaved. När järnbruket tillkommer byggs en hammarsmedja på östra sidan av ån. Kartan ovan visar situationen år 1786, då det förutom dammen och hammarsmedjan fanns tre kvarnar och en såg vid strömmen.

100 år senare

Kartan ovan är från 1808. Den herrgårdsbyggnad som uppförs vid Gyllenfors i mitten av 1700-talet är hundra år senare i dåligt skick.

På kartan ovan från 1829 ser man att herrgården med dess två flygelbyggnader ligger en bit från dåvarande vägen. På norra sidan av Nissan finns Gislaveds marknadsplats med ett myller av marknadsbodar. På samma sida finns också ett garveri.

Efter en brand och omfattande upprustningar står en ny bruksvilla färdig på 1850-talet. Byggnaden står kvar än idag och används som restaurang och kontor.


Det största och ståndsmässigt högsta bostadshuset, corps de logis, i Gislaved är den byggnad som brukar kallas Bruksvillan. Det finns dokumenterat att platsen bebotts sedan 1743 men den nuvarande herrgården stod klar 1850. Anledningen till att man byggde nytt just då var att den gamla herrgården brunnit ner. År 1895 övergick huset i familjen Gislows ägo och dess historia var sedan i 80 år sammanflätad med gummifabrikens. När familjen sålde fabriken till KF ingick villan i köpet och från 1927 till 1975 användes den som bostad åt företagets VD:ar samt under en period som utbildningslokal och fritidsgård för företagets anställda. Från 1975 och framåt har huset använts som kontor och restaurang.

På 1850-talet börjar så nästa etapp i Gyllenfors historia. Nu grundas istället Gyllenfors glasbruk.

Sidan uppdaterades senast: