Reftele socken

Reftele kommun

Reftele landskommun

Reftele socken och kyrka finns belagt i skrift redan under medeltid. År 1311 omtalas en kyrka i Reptilae och 1382 förekommer bebyggelsenamnet in Reftiglae. Ett nytt samhälle växte fram under andra hälften av 1800-talet i samband med att Halmstad-Nässjö järnväg drogs via Reftele. Liksom i Hestra finns här ett äldre stationshus, det i Reftele är från 1876.

I Reftele etablerades under 1800-talet ett bruk, Skogsfors bruk.

Vid kommunreformen 1952 bildades Reftele lands- eller storkommun genom sammanläggning med de tidigare kommunerna Kållerstad och Ås. Huvudorten i den nya kommunen blir Reftele.

1974 upplöstes Reftele kommun och området fördes till Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: