Ås kyrka.

Ås kyrka.

Ås socken

Om socknen

Ås socken omnämns första gången1356 och skrevs då "As soghn". Namnet har överitagits från en bebyggelse på en höjdsträckning.
Kållerstads socken är granne i väster. I nordväst gränsar Ås till Reftele och i nordost och öster har man gräns mot Bredaryd och Torskinge i Värnamo kommun. I sydost har socknen vattengräns i Bolmen mot Bolmsö socken i Ljungby kommun. I söder och sydväst gränsar Ås mot Södra Unnaryd och Jälluntofta i Hylte kommun. 

En äldre kyrka var belägen i Ås kyrkby, men övergavs i mitten av 1800-talet. En ödekyrkogård finns fortfarande kvar. Ås nuvarande kyrka ligger i byn Karaby några kilometer söderut och är uppförd av granit år 1869.

Arkeologi

2012:50 Tolv kilometer utredning genom småländsk jordbruksbygd. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknarPDF

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7PDF (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings länPDF (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2008:41 Mellan Hamra och Draftinge. Schaktkontroll i samband med ledningsdragning intill fasta fornlämningar, Bredaryd och Ås socknarPDF

2005:24 Draftinge 5:5. Rutgrävning inför byggnation av gödselbrunn, Ås sockenPDF

1997:16 Inför kabelnedläggning, luftledningsbyggnation samt byggnation av transformatorstationer, Ås sockenPDF

Byggnadsvård

2015:38 Ås kyrka, Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfotPDF

2013:08 Ås kyrka, Ås sockenPDF

2007:114 Ås kyrkogårdar, Ås sockenPDF

2006:113 Ås kyrka, Ås sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: