Nissan vid Åbron i Gislaved

Nissan vid Åbron i Gislaved

Båraryds socken (Gislaved)

Om socknen

Båraryd stavades "Bardharydh" 1346 och namnet kommer av en äldre bebyggelse omnämnt 1311 ("Bardhærydh"). Båraryd gränsar i väster och norr till Sjötofta och Mossebo socknar i Västergötland. I norr finns Norra Hestra och i öster Källeryd och Anderstorps socknar. I söder och sydväst gränsar Båraryd även till Reftele, Villstad och Våthults socknar.

År 1859 bodde det 975 personer i socknen. Under 1900-talet utvidgades socknen till att även omfatta delar av Anderstorps socken. Kyrkan är från 1880-tal och ersatte en äldre kyrka.

Gislaved omnämns första gången 1434 och då som namnet på en kvarn.

Arkeologi

2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken Pdf, 972.9 kB.

2012:59 Gröne mosse kretsloppspark. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken Pdf, 3.8 MB.

2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg, Båraryds socken Pdf, 1.4 MB.

2010:58 Utmed riksväg 27. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 169, 170, 429, 430 och 434 inför ny sträckning av rv 27, Båraryds socken Pdf, 716.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2010:14 Båraryd 442. Arkeologisk förundersökning av Båraryd 442 inför vägbygge inom fastigheten Mossarp 1:31 m.fl., Båraryds socken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:51 Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde, Båraryds socken Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län Pdf, 774.5 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2009:10 Läge för stenålder. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds socken Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2009:09 Skogsbruk och stenålder längs Nissan. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds socken Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2008:34 Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004—2007, efter avslutandet av Gröna jobb, Båraryd och Öreryds socknar Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:43 Väg 27. Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerad ombyggnad av väg 27, Båraryds socken Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:81 Vägen om Gislaved. Arkeologisk utredning, etapp 1, av ny vägsträckning för väg 27 förbi Gislaved, Båraryds socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:61 Boplats vid Nissan. Väg 611 — ny vägsträckning och bro över Nissan, Båraryds socken Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2004:58 Väster och öster om Nissan. Ny vattenledning och vattentäkt mellan Gislaved och Hestra, Båraryd & Källeryds socknar Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2002:47 Mellan Nissan och Nissatigen, Båraryds socken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknar Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1998:32 Gislaved 1:11 m fl. Ett nytt bostadsområde i Gislaved, Båraryds socken Pdf, 1009.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1998:27 Mesolitisk boplats vid Nissan. Väg 611 — bro över Nissan, Båraryds socken Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

1997:21 För ny vägsträckning av väg 611, bro över Nissan Dämbo 1:1, Slätteryd 1:3, Hagelstorp 7:1 & 10:1, Båraryd & Källeryds socknar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1994:3 Rv 27 — förbi Gislaved. Kulturhistorisk förstudie av Henja och Hult byar, Anderstorp & Båraryds socknar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1990:8 Arkeologisk förundersökning, nyupptäckt fornlämning, Kv Mejeriet 2, Hult 3:98, Gislaveds kommun, Båraryds socken Pdf, 759.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2014:31 Båraryds kyrka, Båraryds socken Pdf, 8 MB.

2012:42 Gislaveds hembygdsgård, Båraryds socken Pdf, 1.9 MB.

2011:34 Gyllenfors kyrkogård, Båraryds socken Pdf, 895.5 kB.

2010:15 Båraryds kyrka. Installation av ny ljudanläggning, Båraryds socken Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster.

2007:97 Gyllenfors kyrkogård, Båraryds socken Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:96 Båraryd kyrkogård, Båraryds socken Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:95 Södra griftegården i Gislaved, Båraryds socken Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:94 Gislaveds kyrkogård, Båraryds socken Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2004:21 Gyllenfors kapell, Anderstorps socken

2004:20 Gislaveds kyrka, Båraryds socken

2004:19 Båraryds kyrka, Båraryds socken

1998:30 Gislaveds kyrka, Båraryds socken Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1998:26 Båraryds kyrka, Båraryds socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1994:15 Båraryd, fotodokumentation över takarbeten, Båraryds socken

Sidan uppdaterades senast: