Snitt ur Mandelgrens bild på brudpar från Burseryds socken

Snitt ur Mandelgrens bild på brudpar från Burseryds socken

Burseryds socken

Om socknen

Sockennamnet "Bursrydh" förekommer första gången 1350 och kommer av namnet på en bebyggelse. I norr och väster gränsar Burseryd till västgötasocknarna Kalv och Håcksvik, i norr till Bosebo och i öster till Villstad socken. I söder går gränsen mot Södra Hestra och Sandviks socknar.

År 1859 hade Burseryds socken 1 360 invånare. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1752, men har haft flera föregångare. Exempelvis finns en kyrkklocka från 1200-talet med runristningar.

Arkeologi

2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Burseryds sockenPDF

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra & Villstads socknarPDF

2005:54 Sökschaktning i Betarp. Inför planerat jordbyte på fastigheten Betarp 1:17, Burseryds sockenPDF

Byggnadsvård

2008:04 Burseryds Tråddrageri & Spikfabrik, Burseryds sockenPDF

2007:110 Burseryds kyrkogård, Burseryds sockenPDF

2005:51 Burseryds kyrkaPDF

2002:09 Burseryds kyrka, Burseryds sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: