Norra Hestra gamla skola, byggnadsminne.

Norra Hestra gamla skola, byggnadsminne.

Norra Hestra

Om socknen

Norra Hestra socken i det gamla Mo härad skrevs "Heestra sochn" år 1383. Namnet härrör från en äldre bebyggelse. Namnet var Hestra fram till 1885, då tillägget "Norra" infördes. I väster och norr gränsar Norra Hestra till västgötasocknarna Mossebo och Nittorp. I norr och öster har man gräns mot Öreryd och Källeryd och i söder gränsar socknen till Båraryd.

En äldre timmerkyrka ersattes av en ny 1752-1753. Byggmästare var Jon Andersson i Åsenhöga. Boråskonstnären Detleff Ross dekorerade interiören med bl a målningar, vilka utfördes 1756-1757.

Arkeologi

2013:53 RAÄ 117 Tjärgrop? Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97, Norra Hestra socken Pdf, 3.1 MB.

2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken Pdf, 1.4 MB.

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

Byggnadsvård

2010:83 Norra Hestra gamla skola. Byggnadshistorik. Norra Hestra socken Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2010:77 Norra Hestra hembygdsgård. Byte av fönster m.m. Norra Hestra socken Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: