Öreryds skola

Öreryds socken

Om socknen

Öreryds socken i det gamla Mo härad omnämns första gången år 1390 ("Örudrudh"). Sockennamnet kommer från namnet på en äldre bebyggelse, omtalat redan 1262 ("Ørariwdhum"). Socknen gränsar i väster och nordväst till Nittorp och Ljungsarp i Västergötland. I norr har Öreryd gräns mot Norra Unnaryd och i öster till Stengårdshult och Valdshult. I söder gränsar man mot Åsenhöga och Källeryd i Gnosjö kommun, samt mot Norra Hestra socken.

År 1805 bodde 384 personer i socknen. 1865 hade invånarantalet stigit till 560.
En äldre kyrka utdömdes 1738 och mellan 1744-1750 uppfördes en ny träkyrka.

Arkeologi

2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken Pdf, 1.4 MB.

2009:96 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommun Pdf, 19.3 MB, öppnas i nytt fönster. (berör också Öreryds socken i Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2008:34 Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004—2007, efter avslutandet av Gröna jobb, Båraryd och Öreryds socknar Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2016:13 Öreryds gamla Missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. Pdf, 2.1 MB.

2012:52 Öreryds kyrka, Öreryds socken Pdf, 3.7 MB.

2011:42 Öreryds kyrkogård, Öreryds socken Pdf, 4.5 MB.

2010:42 Öreryds kyrka. Ommålning av fasader och fönster, Öreryds socken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2009:73 Öreryds kyrka. Omtäckning av plåttak, Öreryds socken Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: