Reftele tingshus.

Reftele tingshus.

Reftele socken

Om socknen

Reftele omnämns första gången på 1300-talet ("Reptilæ" år 1311). Sockennamnet har övertagits från en bebyggelse. 1927 ändrades stavningen från "Refteled" till "Reftele". I norr gränsar socknen till Båraryd och Anderstorp, i öster till Bredaryd i Värnamo kommun, samt till Ås socken. I söder har Reftele gräns mot Kållerstad och Långaryd, medan Villstad socken möter i väster.

År 1805 bodde i Reftele socken, 1233 personer. 1862 hade antalet ökat till 1689 invånare. Kyrkan är en stenkyrka från 1837, som efterträdde en annan kyrka av sten. Denna hade i sin tur ersatt en träkyrka, som år 1563 brändes ned av danskarna under Nordiska sjuårskriget.

Arkeologi

2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 med flera. Villstads och Reftele socknarPDF

2012:50 Tolv kilometer utredning genom småländsk jordbruksbygd. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknarPDF

2010:22 Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele sockenPDF

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7PDF (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings länPDF (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2008:79 Försvunnen stenåldersboplats i Reftele. Förundersökning av RAÄ 97 i Ölmestad, Reftele sockenPDF

2006:25 Segerstad-Torsvik. Inför byggnation av naturgasledning, Reftele, Bredaryd & Kulltorps socknarPDF

2004:30 Tvärs genom utmarkerna Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Reftele socken)

2004:09 Lägesrapport inom projektet Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Reftele socken)

2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Anderstorp och Reftele socknar)

2003:34 Dye. Utredning inför anläggandet av ny golfbana, Reftele sockenPDF

2003:20 Sökschaktning i Vä i Reftele. Inför husbyggnation på Vä 7:9, Reftele sockenPDF

2002:36 Reftele golfklubb. Inför anläggandet av ny golfklubb i Dye, Reftele sockenPDF

2001:33 Vä 2:25 — Sökschaktning inför husbyggnation, Reftele sockenPDF

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknarPDF

2000:29 Fossil åkermark och boplatslägen. Inför planerad gasledning från Hyltebruk till Gislaved, Anderstorp, Reftele & Villstads socknarPDF

1999:24 Ombyggnad av kraftledning i Finnvedens folkland — Mellan Ölmestad och Hamra, Reftele & Bredaryds socknarPDF

1999:5 Från Segerstad till Sydamerika — inför planerad gasledning, Reftele, Bredaryd & Forsheda socknarPDF

1998:33 Från Sydamerika till Värnamo — inför planerad gasledning, Anderstorp, Reftele, Villstad, Kärda & Värnamo socknarPDF

1997:15 Mellby 4:6 Backgården, Reftele sockenPDF

1997:9 Väg 153 Reftele, Reftele sockenPDF

1994:19 Arkeologisk förundersökning Väcklinge 2:8, 2:17 och 2:19, Reftele sockenPDF

1992:20 Arkeologisk undersökning, överplöjt vikingatida gravfält Nennesmo, Reftele sn, Reftele sockenPDF

1990:7 Ölmestad, Gunnagård 6:B, Reftele socken

Byggnadsvård

2007:113 Reftele kyrkogård, Reftele sockenPDF

2006:105 Reftele kyrka, Reftele sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: