Vik av Fegen vid Sandviks kyrka.

Vik av Fegen vid Sandviks kyrka.

Sandviks socken

Om socknen

Sandviks socken skrevs "Sandwik" redan år 1268 och har namn från en bebyggelse. I sydväst gränsar socknen mot Hallandssocknen Gunnarp och i väster mot Kalv i Västergötland. I norr och nordost har socknen gräns mot Burseryd, i sydost mot Södra Hestra, samt i söder mot Gryteryd.
Kyrkan i röd granit uppfördes 1896-1899 efter ritningar av Sven Gratz, tidigare stadsarkitekt i Halmstad. Kyrkan efterträdde en träkyrka från 1600-talet.

Arkeologi

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra & Villstads socknarPDF

Byggnadsvård

2009:33 Omläggning av skiffertak på Sandviks kyrka, Sandviks sockenPDF

2009:25 Murverk i Sandvik, Sandviks sockenPDF

2007:111 Sandviks kyrkogård, Sandviks sockenPDF

2006:56 Sandviks kyrka, Restaurering av glasmålningar i koret, Sandviks sockenPDF

2006:41 Sandviks kyrka, Sandviks sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: