Valdshults kyrka.

Valdshults kyrka.

Valdshults socken

Om socknen

Valdshults socken i det gamla Mo härad omnämns första gången 1413 ("Walzholtæsokn") och namnet kommer av en bebyggelse. I väster gränsar Valdshult till Öreryd och i norr och öster till Stengårdshult. I söder har man gräns mot Åsenhöga socken i Gnosjö kommun.

År 1864 hade socknen 225 invånare. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1904-1905 efter ritningar av stockholmsarkitekten Fritz Eckert.

Arkeologi

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster. (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

Byggnadsvård

2010:52 Valdshults kyrka. Fasadrestaurering och målning av plåttak, Valdshults socken Pdf, 850.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2001:04 Valdshults kyrka, restaurering av yttertak, Valdshult socken Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: