Detalj av karta (LM akt E39) över Jönköpings län. Här ser vi 1700-talets landsvägar, postgårdar och gästgiverigårdar.

Juni 2011

Postgårdar och gästgiverier år 1731

I en tid av täta kommunikationer kan det vara roligt att se hur kommunikationerna såg ut för knappt 300 år sedan. Genom nuvarande Gislaveds kommun löpte en av de viktigaste postvägarna i dåtidens Sverige, postvägen mellan Halmstad och Jönköping vidare mot Stockholm.

I början av 1730-talet färdigställdes en karta (LM akt E39) över Jönköpings län med de dåvarande landsvägarnas sträckning. Också poststationer och övernattningsplatser markerades på kartan. I sydvästra delen av länet, alltså motsvarande Gislaved och västra Värnamo kommuner, fanns fyra postgårdar (också kallade posthemman) och fem gästgiverigårdar.

Kartan 1731

Med början i sydväst låg den första gästgivaregården längs med den dåvarande Nissastigen i Bölaryd. Idag räknas Bölaryd som del av Skeppshults tätort. Därefter kom postgården i Kålåkerskog (nuvarande Kollåkerskog). Vid Villstad delade sig landsvägen mot norr och Gislaved, respektive österut mot Ölmestad och Brearyd (Bredaryd), vilka båda hade gästgivaregårdar.

Byn Gislaved hade både postgård och gästgivaregård. Något norr om Gislaved delade sig vägen och västerut ledde vägen till Göteborg. På kartan ovan skrivs "Göteborgs Wägen" ut. Längre norrut längs Nissastigen låg postgården Stenhester (Stenhestra). Därpå följde byn Öreryd, där både postgård och gästgivaregård fanns.

Postkontor och postmästare

Vägen fortsatte sedan norrut till Jönköping där ett postkontor fanns. Detta inrättades 1636 med Peter Bursie som förste postmästare. Under 1600-talet inrättades även postkontor i Gränna och Eksjö. 1725 tillkom också ett postkontor i Qvarsebo i Västergötland med Olof Borell som förste postmästare. Postkontoret räknades dock som tillhörande Jönköpings län. När kartan ovan tillkommer 1731 är Borell fortfarande postmästare, vilket han är fram till 1735. Mellan 1744 och 1776 var Anders Kjellerstedt postmästare i Qvarsebo.

Vidare läsning:

- Lundin, Elis, 1998. "Postvägar, postkontor och postgårdar i 1750-talets Sverige". Stockholm.
- Kjellstöm, Kaj, 2013. "Gästgiverier och skjutsstationer, Jönköpings län 1649-1933. Småländska kulturbilder 2013. Jönköping

Sidan uppdaterades senast: