Maj 2012

"...På Store Landswägen emellan Giötheborg och Carlscrona..."

År 1780 genomför lantmätaren Nils Lindvall en uppmätning av en del av stora landsvägen mellan Göteborg och Karlskrona (lantmäteriakt 06-väa-4). Lindvall har här schematiskt avbildat, men noggrant mätt avstånden mellan olika platser längs med landsvägen inom Västbo och Östbo härader.

Vägkartor

Att känna till vägars längd och sträckning var viktigt, dels för transporter och postgång, men också för militära behov. Det var även viktigt att veta var det fanns skjutshåll och gästgiverier. Redan under senare delen av 1600-talet färdigställdes vägkartor som omfattade både län och härader. I dessa redovisade förutom vilka post- och gästgivargårdar som fanns, även städer, byar, gårdar, kyrkor och säterier längs med vägarna. Senare, år 1730, fick lantmäteriet i uppdrag att utarbeta nya kartor över de allmänna lands- och postvägar i Sverige och Finland. Nya kartor kom att upprättas efterhand och här ser vi alltså en från 1780.

Västbodelen av kartan

Kartan börjar med Gislaveds gästgivaregård och fortsätter via tre platser inom "Nännesmo skog". Gislaveds betydelse som vägskäl visas av att här går även landsvägen från Halmstad via Öreryd och vidare norrut. Fortsättningen av landsvägen från Gislaved vidare mot Karlskrona gick enligt lantmätare Lindvalls uppmätning via Nännesmos gärde, Reftele skog och gärde, vidare via Ölmestads gästgivaregård, innan vägen fortsatte mot Hamra skog i Östbo härad.

Avstånden

Lindvall har även mätt vissa avstånd längs med vägen och anger att mellan punkt 3 och vägen till Bölaryds gästgiveri är avståndet 3 200 alnar. Avståndet mellan punkt 5 och Reftele kyrka anges vara 3 500 alnar. Vidare uppger lantmätaren att sträckan mellan punkt 6 och Ölmestads gästgiveri är 3 880 alnar. En aln motsvaras ungefär av0,6 meter.

Sidan uppdaterades senast: