Byggnadsvårdsrapporter

Här redovisas rapporter över kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer som har varit föremål för olika byggnadsantikvariska insatser.


Användarrättigheterna till följande rapporter tillhör Jönköpings läns museum. Rapporter läggs till efter hand. I vissa fall finns inte rapporten tillgänglig som pdf-fil, en del av dem finns i tryckt form hos kulturkontoret. Kontakta oss om du är intresserad så försöker vi hjälpa till!

2020

2020:26 Södra Hestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Södra Hestra socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2020:25 Sandviks kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Sandviks socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2020:24 Gryteryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Gryteryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2020:23 Burseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Burseryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2019

2019:30 Öreryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar, Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2019:26 Våthults kyrkogård.Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan.Våthults socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2019:25 Ås kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan, Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2019:22 Reftele kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2019:21 Kållerstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Kållerstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, VäxjöPDF
stiftPDF

 

2018

2018:23 Godsmagasinet i Reftele.Dokumentation av magasinet. Ölmestad 2:12. Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2017

2017:10 Lövås 8:5, Scandinavian Raceway. Karakterisering och beskrivning. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift.PDF

2017:15 F.d. Däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av fastigheten Göta 2. Gislaveds tätort i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2016

2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar.PDF

2015

2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68. Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift.PDF

2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot. Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2014

2014:01 Södra Hestra kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten

2014:05 Kållerstads kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med utvändig takomläggning

2014:06 Burseryds kyrkogårdPDF Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:07 Gryteryds kyrkogårdPDF Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:08 Södra Hestra kyrkogårdPDF Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:31 Båraryds kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder

2014:32 Stengårdshults kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning

2013

2013:7 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster. Kållerstads sockenPDF

2013:8 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak. Ås sockenPDF.

2013:43 Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27.PDF

2013:44 Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan. Gryteryds socken.PDF

2013:46 Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karakterisering och bedömningPDF

2012

2012:52 Öreryds kyrka. Omläggning av tornets plåttak. Öreryds socken

2012:42 Gislaveds hembygdsgård. Utvändig restaurering av Orrastugan. Båraryds socken

2012:34 Våthults kyrka. Installation av larm i Våthults kyrka. Våthults socken

2012:33 Våthults kyrka. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthults socken

2012:13 Bölaryds såg. Reparation av rötskador i golv och takPDF. Villstads socken

2012:04 Stengårdshults kyrka. Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapelnPDF. Stengårdshult socken

2011

2011:42 Öreryds kyrkogård. Anläggande av askgravplats.PDF Öreryds socken

2011:34 Gyllenfors kyrkogård. Byte av stolpbelysningPDF. Båraryds socken

2010

2010:83 Norra Hestra gamla skola. Byggnadshistorik.PDF Norra Hestra socken

2010:77 Norra Hestra hembygdsgård. Byte av fönster m.m.PDF Norra Hestra socken

2010:74 Rumpebolsstugan. Utvändig restaureringPDF, Gryteryds socken

2010:58 Våthults kyrka och klockstapel. Omläggning och översyn av spåntakPDF, Våthults socken

2010:52 Valdshults kyrka. Fasadrestaurering och målning av plåttakPDF, Valdshults socken

2010:42 Öreryds kyrka. Ommålning av fasader och fönsterPDF, Öreryds socken

2010:27 Anderstorp kyrka. Restaurering av skiffertakPDF. Anderstorps socken

2010:15 Båraryds kyrka. Installation av ny ljudanläggningPDF. Båraryds socken

2009

2009:97 Stengårdshults kyrka. Invändig restaurering,PDF Stengårdshults socken

2009:73 Öreryds kyrka. Omtäckning av plåttakPDF, Öreryds socken

2009:68 Villstads kyrka. Restaurering av tornkulorPDF, Villstads socken

2009:63 Södra Hestra kyrka. Ny drivning av tornuren,PDF Södra Hestra socken

2009:33 Omläggning av skiffertak på Sandviks kyrkaPDF, Sandviks socken

2009:25 Murverk i SandvikPDF, Sandviks socken

2008

2008:04 Burseryds Tråddrageri & SpikfabrikPDF, Burseryds socken

2007

2007:130 Gryteryds kyrka,PDF Gryteryds socken

2007:123 Anderstorps kyrkogård och ödekyrkogårdPDF, Anderstorps socken

2007:115 Kållerstads kyrkogårdarPDF, Kållerstads socken

2007:114 Ås kyrkogårdarPDF, Ås socken

2007:113 Reftele kyrkogårdPDF, Reftele socken

2007:112 Gryteryds kyrkogårdPDF, Gryteryds socken

2007:111 Sandviks kyrkogård,PDF Sandviks socken

2007:110 Burseryds kyrkogårdPDF, Burseryds socken

2007:109 Södra Hestra kyrkogård,PDF Södra Hestra socken

2007:108 Smålandsstenars kyrkogårdPDF, Villstads socken

2007:107 Villstads kyrkogårdPDF, Villstads socken

2007:99 Bosebo kyrkogårdPDF, Bosebo socken

2007:98 Våthults kyrkogårdPDF, Våthults socken

2007:97 Gyllenfors kyrkogårdPDF, Båraryds socken

2007:96 Båraryd kyrkogård,PDF Båraryds socken

2007:95 Södra griftegården i GislavedPDF, Båraryds socken

2007:94 Gislaveds kyrkogårdPDF, Båraryds socken

2006

2006:113 Ås kyrka,PDF Ås socken

2006:112 Kållerstads kyrka,PDF Kållerstads socken

2006:105 Reftele kyrka,PDF Reftele socken

2006:76 Villstads kyrkaPDF, Villstads socken

2006:56 Sandviks kyrka, Restaurering av glasmålningar i koretPDF, Sandviks socken

2006:42 Södra Hestra kyrkaPDF, Södra Hestra socken

2006:41 Sandviks kyrkaPDF, Sandviks socken

2006:35 Villstads kyrka,PDF Villstads socken

2006:29 Anderstorps kyrkaPDF, Anderstorps socken

2006:09 Gryteryds kyrka,PDF Gryteryds socken

2005

2005:52 Datering av Våthults kyrka, Våthults sockenPDF

2005:51 Burseryds kyrkaPDF, Burseryds socken

2005:48 Timmershult 1:15PDF, Gryteryds socken

2005:36 Gryteryds kyrkaPDF, Gryteryds socken

2005:17 Villstads kyrkaPDF, Villstads socken

2005:02 Stengårdshults kyrka,PDF Stengårdshults socken

2004

2004:22 Våthults kyrka, Våthults socken

2004:21 Gyllenfors kapell, Anderstorps socken

2004:20 Gislaveds kyrka, Båraryds socken

2004:19 Båraryds kyrka, Båraryds socken

2004:15 Linbastan på Rosendal 1:7PDF, Villstads socken

2004:09 Rosendal 1:7,PDF Villstads socken

2002

2002:09 Burseryds kyrka,PDF Burseryds socken

2002:01 Kållerstads kyrka,PDF Kållerstads socken

2001

2001:04 Valdshults kyrka, restaurering av yttertakPDF, Valdshult socken

1999

1999:10 Villstads kyrkaPDF, Villstads socken

1998

1998:30 Gislaveds kyrkaPDF, Båraryds socken

1998:26 Båraryds kyrkaPDF, Båraryds socken

1996

1996:01 Acrimo Sverige AB fd Metallhyttans AB,PDF Anderstorps socken

1994

1994:15 Båraryd, fotodokumentation över takarbeten, Båraryds socken

1993

1993:04 Villstads kyrkstallar, Villstads socken

Sidan uppdaterades senast: