Byggnadsvårdsrapporter

Kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer som har varit föremål för olika byggnadsantikvariska insatser.


Användarrättigheterna till följande rapporter tillhör Jönköpings läns museum. Rapporter läggs till efter hand. I vissa fall finns inte rapporten tillgänglig som pdf-fil, en del av dem finns i tryckt form hos kulturkontoret. Kontakta oss om du är intresserad så försöker vi hjälpa till!

2018

2018:23 Godsmagasinet i Reftele.Dokumentation av magasinet. Ölmestad 2:12. Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2017

2017:10 Lövås 8:5, Scandinavian Raceway. Karakterisering och beskrivning. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift.PDF

2017:15 F.d. Däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av fastigheten Göta 2. Gislaveds tätort i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2016

2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings länPDF

2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar.PDF

2015

2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68. Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län.PDF

2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift.PDF

2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot. Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stiftPDF

2014

2014:01 Södra Hestra kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten

2014:05 Kållerstads kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med utvändig takomläggning

2014:06 Burseryds kyrkogårdPDF Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:07 Gryteryds kyrkogårdPDF Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:08 Södra Hestra kyrkogårdPDF Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:31 Båraryds kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder

2014:32 Stengårdshults kyrkaPDF Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning

2013

2013:7 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster. Kållerstads sockenPDF

2013:8 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak. Ås sockenPDF.

2013:43 Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27.PDF

2013:44 Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan. Gryteryds socken.PDF

2013:46 Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karakterisering och bedömningPDF

2012

2012:52 Öreryds kyrka. Omläggning av tornets plåttak. Öreryds socken

2012:42 Gislaveds hembygdsgård. Utvändig restaurering av Orrastugan. Båraryds socken

2012:34 Våthults kyrka. Installation av larm i Våthults kyrka. Våthults socken

2012:33 Våthults kyrka. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthults socken

2012:13 Bölaryds såg. Reparation av rötskador i golv och takPDF. Villstads socken

2012:04 Stengårdshults kyrka. Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapelnPDF. Stengårdshult socken

2011

2011:42 Öreryds kyrkogård. Anläggande av askgravplats.PDF Öreryds socken

2011:34 Gyllenfors kyrkogård. Byte av stolpbelysningPDF. Båraryds socken

2010

2010:83 Norra Hestra gamla skola. Byggnadshistorik.PDF Norra Hestra socken

2010:77 Norra Hestra hembygdsgård. Byte av fönster m.m.PDF Norra Hestra socken

2010:74 Rumpebolsstugan. Utvändig restaureringPDF, Gryteryds socken

2010:58 Våthults kyrka och klockstapel. Omläggning och översyn av spåntakPDF, Våthults socken

2010:52 Valdshults kyrka. Fasadrestaurering och målning av plåttakPDF, Valdshults socken

2010:42 Öreryds kyrka. Ommålning av fasader och fönsterPDF, Öreryds socken

2010:27 Anderstorp kyrka. Restaurering av skiffertakPDF. Anderstorps socken

2010:15 Båraryds kyrka. Installation av ny ljudanläggningPDF. Båraryds socken

2009

2009:97 Stengårdshults kyrka. Invändig restaurering,PDF Stengårdshults socken

2009:73 Öreryds kyrka. Omtäckning av plåttakPDF, Öreryds socken

2009:68 Villstads kyrka. Restaurering av tornkulorPDF, Villstads socken

2009:63 Södra Hestra kyrka. Ny drivning av tornuren,PDF Södra Hestra socken

2009:33 Omläggning av skiffertak på Sandviks kyrkaPDF, Sandviks socken

2009:25 Murverk i SandvikPDF, Sandviks socken

2008

2008:04 Burseryds Tråddrageri & SpikfabrikPDF, Burseryds socken

2007

2007:130 Gryteryds kyrka,PDF Gryteryds socken

2007:123 Anderstorps kyrkogård och ödekyrkogårdPDF, Anderstorps socken

2007:115 Kållerstads kyrkogårdarPDF, Kållerstads socken

2007:114 Ås kyrkogårdarPDF, Ås socken

2007:113 Reftele kyrkogårdPDF, Reftele socken

2007:112 Gryteryds kyrkogårdPDF, Gryteryds socken

2007:111 Sandviks kyrkogård,PDF Sandviks socken

2007:110 Burseryds kyrkogårdPDF, Burseryds socken

2007:109 Södra Hestra kyrkogård,PDF Södra Hestra socken

2007:108 Smålandsstenars kyrkogårdPDF, Villstads socken

2007:107 Villstads kyrkogårdPDF, Villstads socken

2007:99 Bosebo kyrkogårdPDF, Bosebo socken

2007:98 Våthults kyrkogårdPDF, Våthults socken

2007:97 Gyllenfors kyrkogårdPDF, Båraryds socken

2007:96 Båraryd kyrkogård,PDF Båraryds socken

2007:95 Södra griftegården i GislavedPDF, Båraryds socken

2007:94 Gislaveds kyrkogårdPDF, Båraryds socken

2006

2006:113 Ås kyrka,PDF Ås socken

2006:112 Kållerstads kyrka,PDF Kållerstads socken

2006:105 Reftele kyrka,PDF Reftele socken

2006:76 Villstads kyrkaPDF, Villstads socken

2006:56 Sandviks kyrka, Restaurering av glasmålningar i koretPDF, Sandviks socken

2006:42 Södra Hestra kyrkaPDF, Södra Hestra socken

2006:41 Sandviks kyrkaPDF, Sandviks socken

2006:35 Villstads kyrka,PDF Villstads socken

2006:29 Anderstorps kyrkaPDF, Anderstorps socken

2006:09 Gryteryds kyrka,PDF Gryteryds socken

2005

2005:52 Datering av Våthults kyrka, Våthults sockenPDF

2005:51 Burseryds kyrkaPDF, Burseryds socken

2005:48 Timmershult 1:15PDF, Gryteryds socken

2005:36 Gryteryds kyrkaPDF, Gryteryds socken

2005:17 Villstads kyrkaPDF, Villstads socken

2005:02 Stengårdshults kyrka,PDF Stengårdshults socken

2004

2004:22 Våthults kyrka, Våthults socken

2004:21 Gyllenfors kapell, Anderstorps socken

2004:20 Gislaveds kyrka, Båraryds socken

2004:19 Båraryds kyrka, Båraryds socken

2004:15 Linbastan på Rosendal 1:7PDF, Villstads socken

2004:09 Rosendal 1:7,PDF Villstads socken

2002

2002:09 Burseryds kyrka,PDF Burseryds socken

2002:01 Kållerstads kyrka,PDF Kållerstads socken

2001

2001:04 Valdshults kyrka, restaurering av yttertakPDF, Valdshult socken

1999

1999:10 Villstads kyrkaPDF, Villstads socken

1998

1998:30 Gislaveds kyrkaPDF, Båraryds socken

1998:26 Båraryds kyrkaPDF, Båraryds socken

1996

1996:01 Acrimo Sverige AB fd Metallhyttans AB,PDF Anderstorps socken

1994

1994:15 Båraryd, fotodokumentation över takarbeten, Båraryds socken

1993

1993:04 Villstads kyrkstallar, Villstads socken

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24